Senin, 24 Agustus 2009

"SIMAK KALIMAT SUCI-NYA-TAFFAKUR'KAN-LAH??" (Oleh : Ambar Sari Setiadi)

Wahai Sahabat Akherat-Ku..
Simak Kalimat-Kalimat Suci-Nya..,
Pahami maknai apa yg telah DIA katakan kepada Kita...
Taffakurkan-lah semua yg telah DIA sampaikan...
Jangankanlah Kau mengeraskan suara-mu.
Coba Kecilkan suara-mu, lalu khusyukan Kalimatullah-Nya..

Sahabat.. Kecilkan.. Kecilkan suara-mu..Plisszz..
Lantumkan makna suci kitab-Nya..
Syahduhkan-lah dalam qolbun sufi-mu..
Taffakurkan-lah.. Ya Taffakurlah untuk kebenaran ayat2-Nya..

Saatnya Kau simak perkataan-NYA
Saatnya Kau renung Makna-makna suci-Nya..
Saatnya bertaffakur .. belajar mengerti kata2-Nya..

Tiada jarak dan Pijak 'tuk dipisahkan diantara kedua-Nya..
Tiada pemisah jalan 'tuk menyeberangi jalan yg Haq-Nya..
Dan Tiada Paksaan 'tuk menyelami arti keindahan-Nya..

Yaaa.., Taffakurkan-lah wahai sahabat..
Simak- simak simak..., Iqro dalam qolbun-mu.. bahwa,
Dalam Alquran pun DIA berfirman :

"Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (QS. Yusuf (12) : 3)

"Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman. walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam." (QS. Yusuf (12) : 103,104)

"Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)." (QS. Yusuf (12) : 105,106)

"Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?. "Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (QS. Yusuf (12) : 107,108)

Subahanallah Ya Allah Hu.. dada kami tergetar membaca firman-MU...

"Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?" (QS. Yusuf (12) : 109)

Subahanallah.. Ya Allah Hu.. Kami menyimak firman -MU...

"Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para Rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami daripada orang-orang yang berdosa." (QS. Yusuf (12) : 110)

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.(QS. Yusuf (12) : 111)...

Wahai Sahahabat Akherat..
Tiada kata seindah hanya memberikan petuah kata..,
Petuah yg mungkin manfaat bagi kita semua..,
Petuah dari segala-Nya yg terbubuhi dalam kitab-Nya..
Maha Besar Allah dgn segala firman-Nya..
DIA berkata kembali....,

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul". (QS. al-Isra' (17) : 15)

Subahanallah... Allah Hu Akbar....Lailahaillallah...

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya". (QS. al-Isra' (17) : 16)

Subahanaallah sejak dulu sampai saat ini kami pun diperingatkan oleh-Nya..
Ya Allah Hu.. ampunkanlah kami yang lalai...
Kami Sadar...Ya Sadarkanlah Kami..
Wahai Sahabat .. Sadarkah bahwa kita harus Islah diri ..
Ya Islah diri 'tuk mencari kemenangan diri..
Kemenangan dalam diri kita.. ,Ya.. Islam-kanlah diri kita..
Dan ber Islam-lah kita dengan khusyuk-Nya..

Ya Allah Hu.... Apapun itu, Kami patuh ..,
Kami taat.. Kami menunggu Perintah-MU, Gerak-MU, Kami menyembah-MU dan.,
kami mendengar Firman-MU dalam Alquran bahwa..,

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir." (QS. al-Isra' (17) : 18)

Ampun YA Allah Hu.. Kami tak ingin seperti ini terjadi pada kami..., Ya Allah Kami menyimak Firman-MU..,

"Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik." (QS. al-Isra' (17) : 19)...

Ya Allah Hu ini yang kami inginkan, kami menginginkan jalan baik-MU...,
Ya Allah Hu Kami menyimak firman-Mu..,

"Kepada masing-masing golongan--baik golongan ini maupun golongan itu--Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. (QS. al-Isra' (17) : 20)...

Alhamdulilah semoga ya Allah Hu....

"Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain). Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah).(QS. al-Isra' (17) : 21,22)

Tidak akan Ya Allah Hu..., Kami tidak akan menyekutukan-MU dgn yg Lain...
Duniawi bukan jalan kami.. Akherat-lah jalan kebahagiaan hakiki kami..
Ya Allah Hu.. Bimbinglah kami masuk kedalam jalan-MU...
Bagaimana pun itu tunjukkanlah kami jalan yang terang tuk memasuki dunia-MU ya Allah Hu..,

Ya Kami terus bertasbih atas gerak-Mu,
Ya Allah Hu..Yaa..Kami "Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(QS. ash-Shaff (61) : 1)

DIA pun Berfirman...

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." (QS. ash-Shaff (61) : 2,3)

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. ash-Shaff (61) : 4)..

Masyaalallah ini yg diribut-ributkan...
Ya Dialah MUJADID.. ya MUJADID pemberi jalan yang terang kepada Kami...
Petunjuk jalan bagi Kami, pemberi jalan kedamaian hati bagi Kami..
Petunjuk dalam jalan yang HAQ...untuk kami.... Subahanallah...

DIA pun berfirman kembali...,

"Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya:" Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu? "Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka; dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik." (QS. ash-Shaff (61) : 5)

"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam? Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. "Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci." (QS. ash-Shaff (61) : 7,8)

MUJADID = LASKAR ARASY... siapa dia Ya Allah Hu..,

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci." (QS. ash-Shaff (61) : 9)

Lalu MUJADID pun BERKATA...

"Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?,. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya," (QS. ash-Shaff (61) : 10, 11)

Berkatalah MUJADID...

"niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar.Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." (QS. ash-Shaff (61) : 12, 13)

Subahanallah ....Maha Besar Allah dengan segala Firman-firman-Nya....

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, (QS. al-Jumu'ah (62) : 2)..

"Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar" (QS. al-Jumu'ah (62) : 4)

Ya Allah Hu.. Hanya Engkaulah yang Kami sembah...Ya Kami selalu..,

"Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi; hanya Allah-lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. at-Taghabun (64) : 1)

Ya Allah Hu.. Saatnya kami ber-islah..
Saatnya kami bersujud kepada MU yg hakiki..
Saatnya Hati kami bersujud yang hakiki..
Maha besar Allah dgn segala firman-firman-Nya..

Masukkanlah Mujadid kedalam dada Kami..
Jadikanlah Mujadid dalam shaff2 hati kami...
Ya Allah Hu...
Terarkhir kata ini pun Kami tunduk akan firman-MU...
Ya Katakanlah Wahai Allah...Kami menyimak firman-MU..,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal." (QS. al-Anfal (8) : 2)

"(Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia". (QS. al-Anfal (8) : 3,4)

Alhamdulilah ... Ya Allah Hu.. Terangkanlah akal, pikiran, hati kami
Tuk mentaffakuri Makna kalimat Suci-MU..
Tuk mendalami makna terdalam kalimatullah-MU..
Tuk Menyelami makna MUJADID-MU..

Agar kami tak ribut-ribut membesarkan suara kami..
Agar kami diam dan terdiam menyimak kalimat2 yg telah KAU lahirkan dalam hati Kami..

Yaaa.. Allah Hu..Kami ...MENYIMAK KALIMAT SUCI-MU
Dan Kami akan men-TAFFAKUR'KAN'nya..
Sirami Kami dgn Ayat2 Ma'ani MU...
Amin .....

"Teruslah Syiar dan Jihad kebaikan hanya karena Allah.."

Wassalam
Love 'n Peace
Ambar Sari Setiadi
24 Agust'09 :) 09:57am

1 komentar: