Selasa, 21 Juli 2009

MUNAJAT HAMBA-NYA YANG HINA DINA DIWAKTU DHUHA.....

Bismillaahir Rahmaanir Rahim....
Nurun Ala Nurin Rahmatan lil Alamiin….

Ya...Tuhan kami...Berkati dan rahmati kami semua yang ada disini agar Nur kekasih-Mu Rosulullah Saw Al-Musthofa memancar di Qolbu, sehingga terang benderang diri zahir dan batin menjadikan ketetapan dan kemantapan Yaqin yang Haq yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Sungguh….!, Pertemuan dengan Sir-Mu pada Rosul-Mu, adalah penghapus segala keraguan dan pensuci jiwa dalam kebeningan.

Ya Allah, Wahai Yang Maha Menghimpun manusia pada suatu hari yang tidak ada keraguan akan kedatangannya.Himpunlah kami dengan kebenar bersama niat yang tulus, keikhlasan bersama kekhusyuan.., kewibawaan menyatu dengan rasa malu.., cahaya disertai keyakinan, ilmu dengan gabungan ma'rifat.., pemeliharaan disertai kekuatan.., ketertutupan aib serta pengampunan-Mu.., dan bantulah kami dalam pendengaran dan penglihatan, lidah dan qalbu, akal dan kemampuan, serta anugerahkanlah pula untuk kami...ilmu yang bermanfaat bersama amal yang saleh..,

Ya ilahi robb...., Wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan, Wafatkanlah kami dalam agama islam..

Ya Allah, Yang Maha Kaya, lagi Maha Penganugerah kekayaan. Perkayakanlah kami dengan kebutuhan kepada-Mu, dan jangan Engkau permiskin kami dengan ketiadaan kebutuhan kepada-Mu...Ya Allah jadikanlah kami merasa cukup dengan yang Engkau halalkan dari apa yang Engkau haramkan,....merasa cukup dengan ketaatan kepada-Mu dari keduhakaan terhadap-Mu, dan perkayalah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh selain-Mu..

Ilahi..halangilah kejahatan siapa yang bermaksud mencelakakan kami; Ya ilahi Robb... lapangkanlah rezeki hamba2-Mu dengan luas, Engkau yang melapangkan hati dengan kesaksian terhadap-Mu, Engkau juga yang mengekarkan tubuh dengan anugerah-Mu, nampakanlah bagi kami cahaya nama-nama-Mu agar jelas cahayanya pada anggota tubuh kami, sehingga siapa yang memandang kepada kami lapang dadanya dan cerah hatinya.......

Ya Allah yang Maha Mendengar, yang tidak terganggu pendengaran-Nya dengan mendenggar yang lain, Yang tidak dikelirukan oleh banyaknya permohonan, tidak juga dalam menerima permintaan, tidak pula dilalaikan olehnya..Wahai Tuhan yang tidak kesal dengan desakan para pemohon, anugerahilah kami kesejukan ampunan-Mu serta kelezatan maghfirah-Mu....

Ya Tuhan kami.., Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka, Engkau menjatuhkan kehinaan kepada setiap pembangkang. Engkau Yang Maha Tinggi yang menganugerahkan kemuliaan kepada yang bertaqwa., memberi derajat mulia kepada semua yang tulus. Kami bermohon kepada-Mu, anugerahilah kami kekuatan sehinggah mampu merendahkan para pembangkang yang angkuh serta setan yang durhaka.., Kami bermohon kiranya Engkau menuntun kami kepada apa yang Engkau sukai dan ridhoi, sehingga Engkau meninggikan derajat kami. mempermudah urusan kami. sesungguhnya Engkau ya Allah, sangat berkenan mengabulkan segala permohonan serta Maha Kuasa atas segala sesuatu...amien...


Bismillaahir Rahmaanir Rahim....
Nurun Ala Nurin Rahmatan lil Alamiin….

Ya Allah..Ya Tuhanku, Engkau adalah an-Nafi..Maha Pemberi Manfaat yang menganugerahkan manfaat bagi seluruh makhluk-Mu. Aku bermohon kiranya Engkau mempersaksikan aku cahaya nama-Mu, sehingga aku tidak bersandar kepada selain-Mu tidak juga mengharap kecuali pada-Mu. Wahai Tuhan Yang Maha Pelindung, Maha Penolong lagi Maha Luas, jadikanlah aku bermanfaat..bagi seluruh hamba-Mu, menerima dengan puas seluruh kehendak-Mu. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu...

Ya Allah, Jangan Engkau tinggal aku sendirian..,Engkau adalah Maha Pemberi..yang sebaik-baiknya..Ya Allah, Wariskanlah kepadaku ajaran2 yang termaktub dalam kitab suci-Mu, dan jadikanlah aku bergegas melakukan kebajikan; wariskan pula kepadaku ilmu para Anbiya'-Mu, rahasia pengabdian orang-orang suci-Mu, serta potensi penghuni langit-Mu..
Ya Allah...Engkaulah yang mewariskan para makhluk, campakkanlah.. cahaya nama-Mu keqalbuku, agar aku dapat menuju hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala Sesuatu....

Ya Allah... Ya Rasyid, ilhamilah aku kemampuan menempuh jalan yang benar, mengelola persoalan dengan tepat, dan lindungilah aku dari keburukan diriku. Ya Allah jadikanlah aku pembimbing dan dibimbing oleh-Mu, Pemberi petujuk yang tepat serta memperoleh petunjuk dari-Mu dan kekasih-Mu Rasulullah Muhammad saw..Anugerahi aku kedudukan serta kemampuan yang mengangkatku ketempat yang tinggi disisi-Mu, Sehingga aku memperoleh perhatian-Mu dalam segala urusanku,..dan Engkau mejadi pembimbingku,...Amien ya Allah...


Wa Shalla Allahu 'Ala Sayyidina Muhammad wa 'Ala Aalihi Wa Sahbihi Wa salam...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar